TΑΥΤΟΤΗΤΕΣ

Προϋποθέσεις Εγγραφής – Έκδοση /Αλλαγή Ταυτότητας

Για να εγγραφεί κάποιος μέλος του ΣΕΑΝ ΦΩΚΙΔΟΣ θα πρέπει να πληροί τις εξής προϋποθέσεις:

  • Να είναι  Έφεδρος σε εφεδρεία Αξιωματικός, δηλαδή να έχει υπηρετήσει τη θητεία του ως Έφεδρος Αξιωματικός στο Στρατό ή στο Ναυτικό ή στην Αεροπορία, που ελεύθερα και με τη δική του προαίρεση επιθυμεί να γίνει μέλος μετά την απόλυσή του από τις τάξεις των Ε.Δ. και την εγγραφή του στα στελέχη της εφεδρείας. Μέλη μπορούν να γίνουν κανονικά και οι Έφεδροι Ανθυπασπιστές.
  • Να κατοικεί στον Ν.Φωκίδος.

Τι χρειάζεται:

  • Επίδειξη του απολυτηρίου/πτυχιακού τίτλου και της Αστ.Ταυτότητας
  • ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
  • Εγγραφή 10 € – Ετήσια συνδρομή 20 €

Για την έκδοση ταυτότητας:

ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΕΦΕΔΡΩΝ ΑΞΚΩΝ

Όλοι οι Έφεδροι σε Εφεδρεία Αξιωματικοί και Ανθυπασπιστές και των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων που είναι εκτός των τάξεων του ενεργού Στρατού και εγγράφονται μέλη των Συνδέσμων Εφέδρων Αξιωματικών Νομών (ΣΕΑΝ), εφοδιάζονται με δελτίο ταυτότητας που αποδεικνύει την ιδιότητα τους και που εκδίδεται από τη ΓΔΟΣΥ/ΔΕΠΑΘΑ (ΦΕΚ τΒ 1415/19 Μαΐ 2016)

 

Τα δελτία χορηγούνται δωρεάν.

Για την αρχική χορήγηση δελτίου ταυτότητας στους δικαιούχους, απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Συμπληρωμένη − δακτυλογραφημένη Αίτηση − Έντυπο απαιτουμένων στοιχείων με μικρά γράμματα (pdf, excel)

β. Πιστοποιητικό Τύπου Α του αρμόδιου Στρατολογικού Γραφείου (η ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού να μην είναι προγενέστερη των τριών μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για έκδοση ταυτότητας).

γ. Δύο (2) φωτογραφίες του δικαιούχου, έγχρωμες, πρόσφατες, καθαρές, με πολιτική περιβολή, χωρίς κάλυμμα κεφαλής, κατά μέτωπο (ανφάς) και διαστάσεων 2.5εκ. x 2.5εκ. Οι φωτογραφίες πρέπει να εκτυπώνονται στο λεπτότερο φωτογραφικό χαρτί και στην πίσω πλευρά τους πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται με μολύβι το ονοματεπώνυμο και ο ΣΑ του εικονιζόμενου Εφέδρου σε Εφεδρεία Αξκού. Η μία (1) από τις δύο (2) φωτογραφίες θα επικολλάται στην πίσω πλευρά του Πιστοποιητικού Τύπου Α΄ και θα βεβαιώνεται, από τον Πρόεδρο ή τον Γραμματέα του ΣΕΑΝ, η ταυτοπροσωπία.

Για την έκδοση νέου δελτίου ταυτότητας, εξαιτίας προαγωγής, φθοράς του παλαιού δελτίου ή αλλαγής στοιχείων, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την αρχική χορήγηση, στην οποία θα αναγράφεται το αιτιολογικό της έκδοσης του νέου Δελτίου Ταυτότητας.

 

ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΕΔΡΟΥΣ ΣΕ ΕΦΕΔΡΕΙΑ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ που εκδίδεται από τη ΓΔΟΣΥ/ΔΕΠΑΘΑ:

ΟΛΕΣ ΟΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΟΥΝ ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Φ.493/1/157718/19-5-16), Η ΔΕ ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ “ΠΑΛΑΙΟΥ” ΤΥΠΟΥ ΘΑ ΠΑΥΣΕΙ ΣΤΙΣ 19-5-2017.

Γι αυτόν το λόγο ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ να υποβάλλουν εκ νέου δικαιολογητικά για την έκδοση νέου τύπου ταυτότητας. Τα δικαιολογητικά και την αίτηση θα τα βρείτε και στην ιστοσελίδα μας, όπως και στην ιστοσελίδα της ΔΕΠΑΘΑ.

Ειδικότερα, χρειάζεται:

*Α Ι Τ Η Σ Η

(Είναι σε μορφή (pdf, excel)και την συμπληρώνετε μηχανογραφικά με μικρά γράμματα, προκειμένου να είναι διακριτός ο τονισμός των υπόψη στοιχείων. Επισημαίνεται η σχολαστική συμπλήρωση όλων ανεξαιρέτως των στοιχείων και με λατινικούς χαρακτήρες, όπως στην πολιτική ταυτότητα. Στην πρώτη σειρά που αναφέρει αρ.ταυτότητας δεν γράφετε τίποτα (κενό), εκτός αν πρόκειται για αντικατάσταση παλαιάς, οπότε σημειώνετε τον αριθμό της παλαιάς ταυτότητας).

*ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ Α΄ (τελευταίου τριμήνου)

(Μπορείτε να ζητήσετε από το αρμόδιο Στρατολογικό γραφείο ή το ΚΕΠ. Θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά έκδοσης τελευταίου τριμήνου. Υπόδειγμα αίτησης για έκδοση πιστοποιητικού τύπου Α΄ μπορείτε να βρείτε επίσης στην ιστοσελίδα μας ή στην ιστοσελίδα της ΔΕΠΑΘΑ).

*ΔΥΟ (2) ΕΓΧΡΩΜΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

(έγχρωμες, πρόσφατες,σε λευκό φόντο, καθαρές, με πολιτική περιβολή, χωρίς κάλυμμα κεφαλής, κατά μέτωπο (ανφάς), διαστάσεων 2,5 εκ Χ 2,5 εκ. Οι φωτογραφίες θα πρέπει να εκτυπώνονται στο λεπτότερο φωτογραφικό χαρτί και στην πίσω πλευρά τους πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται με μολύβι το ονοματεπώνυμο και ο ΣΑ του εικονιζόμενου. Το υλικό της φωτογραφίας θα είναι προϊόν επαγγελματικού φωτογραφικού εργαστηρίου και όχι πρόχειρα διασκευασμένο υλικό προσαρμοσμένο κατά τέτοιο τρόπο ώστε να προσεγγίζει μια φωτογραφία ταυτότητας. Για αποφυγή φθοράς των φωτογραφιών παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να τις τοποθετούν σε μικρό φάκελο. Απαραιτήτως να γνωρίζετε την ομάδα αίματος)

* ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ, εξαιτίας ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ, ΦΘΟΡΑΣ του παλαιού ή αλλαγής στοιχείων, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την αρχική χορήγηση, στην οποία θα αναγράφεται το αιτιολογικό της έκδοσης του νέου ΔΤ. Το αυτό ισχύει και για την αντικατάσταση του μέχρι πρότινος εκδιδόμενου τύπου ταυτότητας με αυτή ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ, το δε “παλαιό” ΔΤ θα πρέπει να επισυνάπτεται στην αίτηση για αντικατάσταση.

* Η πιστοποίηση της απώλειας, θα πρέπει να γίνεται με υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 που θα υποβάλλει ο απωλέσας, στον ΣΕΑΝ

* Σε περίπτωση κλοπής να συνυποβάλλεται και η δήλωση συμβάντος στην αρμόδια αστυνομική αρχή.

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s